Ron Offermans is al ruim 20 jaar actief als beroepsfotograaf voor een groot aantal
grote en kleine bedrijven in en om de Randstad. Hij verzorgt het beeldmateriaal
voor uiteenlopende vormen van publicaties zoals brochures, jaarverslagen,
nieuwsbrieven, vakbladen en personeelsbladen.

Door rechtstreeks kontakt met de klant wordt geprobeerd een zo goed mogelijk
beeld te vormen van de eisen die aan het beeldmateriaal worden gesteld.
Op eigen creatieve wijze wordt geprobeerd dit zo goed mogelijk in te vullen.

Ook kan er een adviserende rol worden gespeeld in het visuele aspect van wat de klant wil overbrengen.